Kuresh Olmeydu

In memoriam of Kurash Kusen Kuresh Sultan Kurash Kosen Uyghur Uighur East Turkistan

Shundaq Ikenmiz

Qolimizda choka bar , kolash bizning kespimiz,
Chokimizni yoqatsaq unimaydu nepsimiz,
Qérindashliq bizde yoq yatqa shepqet chachimiz,
Kolap yürüp axiri qandaq bolar neslimiz?!Döngge chiqsaq birsimiz , uninggha tash atimiz,
Tillap yürüp arqidin, namini hem satimiz,
U tiklise bir heykel yaqturmaymiz, chaqimiz,
Hemme oxshash qul bolsaq andin aram tapimiz.

Shöhret üchün bir demlik po digenni atimiz,
“Qoyni kim soy” digende ghip qilipla qachimiz,
Besh wax namaz kem emes hem bek yoghan sellimiz,
Qan tökülse bir yanda xiyal sürmey yatimiz.

Shungimu yoq jahanda haywanchilik nerqimiz,
Dil bilen til bir emes , kuppardin ne perqimiz,
Dinda yaki ilimde shungimu yoq serkimiz,
Heqqimiz yoq batnashqa ,qolimizda erkimiz.

Guman qildim bezide nim bolghiyti zatimiz,
Hemme oyghaq bu künde , biz ghepletke patimiz,
Yölep qoyush bizde yoq, görge bille tartimiz,
Besh dadidin tapqanmu bizni yaki apimiz.

Möjizatlar yaratqan bir tarixtin keptimiz,
Shu tarixtin körenglep, akang nochi deptimiz,
Ewlat üchün nisiwe qoymay pütün yeptimiz,
Wijdan bilen tekshürsek kimge oxshar eptimiz?

1996.11.13. Istanbul

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.