Kuresh Olmeydu

In memoriam of Kurash Kusen Kuresh Sultan Kurash Kosen Uyghur Uighur East Turkistan

Ot Ketken Yéngibaliq

Ot ketti,
Köydi,
Köyüp kül boldi!

Yéngibaliq köydi, dep xewer qildim.
Ular manga qarap küldi.
Ot köyiwerdi,
Yandi, lawuldidi,
Lawagha aylandi!

Anilarning yighisi,
Momaylarning nalisi,
Erliri meshrepke ketken
Ippetlik qizlarning
Perwasiz chuqanliri.
Yérimi köygen böshükte
Qolliri baghlan’ghan
Mehkum bowaqlarning
Nale- zari.
Wah! yalmawuzdek kiliwatqan
Ot yalquni,
Ot éqini.
Ot ichide köyiwatqan makan.

Men chuqan köterdim,
Qéni siler!?

……

Siyit nochi !
_ Qawaqxanida mes yatidu.
Ghéni batur!
_ Hejge ketti.
Sadir palwan!
_ Besh balisigha atap öy séliwatidu.
Lutpulla!
Xushxet yézishni meshq qiliwatidu.
_ Abduxaliq uyghur!

Amrikada pizza sétip….
Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

Kona baliqqa qamalghan jamaet
Appaq xojining neziri bilen aldirash.
Imam qéni?
_ Jümede chüshken sediqe bilen aldirash.
Qarim qéni?
_Dubeyde ettir sétip aldirash.
Hajim qéni?
Résturanda piwe ichip aldirash.

Ah!
Ulugh tengrim,
Ghezibingning bizge chüshmiki heq.

Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

Ot köyiwatidu,
Bu ot emes,
Apet!

Menmu köydüm,
Kiyimlirim köydi,
Muskullurum köydi,
Söngeklirim choqchuyup qaldi,
Hemme manga qarap küliwatidu.

Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

Sujup berbap chélip öngkürdimish,
Natonush jiwa xénim,
Öymu-öy yuridu nan tilep,
Komrajiwa tutqundiken,
Wisaérasatka naway’iken,
Farabi baghdatqa kömülgen,
Amannisaxan jedit iken,
Nawaiy tashkentte,
Maxmut qeshqiriy almatada,
Yüsüp xashajip béshkekte.

Ah!
Ademsiz qalghan bu makan,
Köymekte!

Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

Men esebiy waqiridim,
Siler qéni…..?

…………..

Nomus! dep chaqirsam,
Bir sada kilidu exlet sanduqidin.
Wijhdan! dep chaqirsam,
Xorekning awazi,
Bézeng külkining sadasi,
Ghiljing qizning bezmisi,
Ghitmek erning nezmisi.
Iman! dep chaqirsam,
Selle oraydighanlar tügeptu,
Nepret! dep chaqirsam,
Guruldep hemmisi qozghulup chiqti,
_ Akang kimni alsa yenggeng shu.

Towa!
Bu nime ish!!!
Eslide jahan shundaq.

Men bildim azghanliqimni,
Shu seweptin shéir yazghanliqimni…

Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

………………….!

Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

Jim……………..

Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

Nan!
Qosaq!

Wijhdan qéni?
_Nan, qosaq.
Nomus qéni?
_Nan, qosaq.
Nepret qéni?
_Nan, qosaq.
Iman qéni?
Nan, qosaq……

Bu dehshetlik pajie!
Bu külkilik pajie!
Bu tunji sadir bolghan eng axirqi pajie!
Ulugh tengri ershi_elada
Arxiplap qoyidighan süyümlük pajie!

Men yene waqirdim,
Yéngibaliq köyiwatidu!

2005-09-22 Shiwétsiye

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.